برای رفع این ایراد در کوتاهترین زمان و در منزل شما می‌توانید

با ما تماس بگیرید

خطای AL01 در یخچال ویرپول (Whirlpool)

خطای AL01 در یخچال ویرپول نشان دهنده غیرفعال شدن سنسور دما است.

این سنسور برای اندازه‌گیری و کنترل دما در داخل یخچال استفاده می‌شود.

اگر سنسور دما خراب شده است، باید اقدامات زیر را برای تعمیر یا تعویض آن انجام دهید:

1. در ابتدا، قطع برق یخچال را انجام دهید.

این کار ایمنی شما را تضمین می‌کند و می‌توانید بدون هرگونه خطری به سنسور دسترسی پیدا کنید.

2. پس از قطع برق، سنسور دما را در محل قرارگیری خود بررسی کنید.

ممکن است سیم‌های متصل به سنسور دچار خرابی یا جدا شده با

اگر این مشکل وجود دارد، سیم‌ها را با دقت متصل کنید یا در صورت لزوم تعویض کنید.

3. در صورتی که سیم‌ها درست متصل هستند ولی سنسور دما همچنان غیرفعال است، ممکن است سنسور خود دچار خرابی شده باشد.

در این صورت، بهتر است با تعمیرکار مجاز تماس بگیرید تا سنسور را بررسی و تعمیر یا تعویض کنند.

4. پس از تعمیر یا تعویض سنسور دما، برق یخچال را مجددا وصل کنید و عملکرد سنسور را بررسی کنید.

اطمینان حاصل کنید که دما به درستی اندازه‌گیری و کنترل می‌شود.

The AL01 error in your Whirpool refrigerator indicates that the temperature sensor has become inactive.

This sensor is responsible for measuring and controlling the temperature inside the refrigerator.

If the temperature sensor is faulty, you need to take the following steps for repair or replacement:

1. First, make sure to disconnect the power to the refrigerator.

This ensures your safety and allows you to access the sensor without any risks.

2. After disconnecting the power, inspect the location of the temperature sensor.

The connecting wires may be damaged or disconnected. If you encounter this issue, carefully reconnect the wires or replace them if necessary.

3. If the wires are properly connected but the temperature sensor remains inactive, it is possible that the sensor itself has malfunctioned.

In this case, it’s best to contact an authorized technician to have the sensor inspected and repaired or replaced.

4. After repairing or replacing the temperature sensor, reconnect the power to the refrigerator and verify the functionality of the sensor.

Ensure that the temperature is being accurately measured and controlled.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با ما تماس بگیرید یا فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم. ما تلاش می کنیم در 24 روز در روزهای کاری به تمام سوالات پاسخ دهیم.

    X