برای رفع این ایراد در کوتاهترین زمان و در منزل شما می‌توانید

با ما تماس بگیرید

خطای E2 در یخچال ویرپول (Whirlpool)

خطای E2 در یخچال ویرپول نشانگر خرابی سنسور فریزر است.

سنسور فریزر وظیفه تشخیص و اندازه‌گیری دمای داخل بخش فریزر را دارد.

وقتی سنسور با مشکل مواجه می‌شود، خطای E2 نمایش داده می‌شود.

برای رفع این مشکل، باید سنسور را تعویض کنید. مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ابتدا، برق یخچال را قطع کنید تا از نظر ایمنی و جلوگیری از وقوع حوادث برقی اطمینان حاصل شود.

مطمئن شوید که دستان شما خشک و تمیز است قبل از شروع به کار.

2. محل قرار گیری سنسور را در بخش فریزر پیدا کنید.

معمولاً در نزدیکی دیوار عقب یا روی سقف فریزر قرار دارد. هر پوشش یا پنلی که برای دسترسی به سنسور لازم است را بردارید.

3. با دقت، سیم‌کشی متصل به سنسور را جدا کنید.

به طور دقیق نحوه قرارگیری سنسور و نحوه ثبت آن را مشاهده کنید.

4. سنسور جدید را در همان موقعیت و جهتی که سنسور قبلی بود، نصب کنید.

مطمئن شوید که به طور محکم در جای خود قرار دارد و سیم‌کشی را متصل کنید.

5. پس از نصب سنسور جدید، برق یخچال را مجدداً وصل کنید و عملکرد آن را مشاهده کنید.

تأیید کنید که خطای E2 دیگر نمایش داده نمی‌شود و سنسور به درستی عمل می‌کند.

 

The E2 error on your Whirpool refrigerator indicates a malfunctioning sensor in the freezer.

The freezer sensor is responsible for detecting and measuring the temperature inside the freezer compartment.

When this sensor encounters an issue, the E2 error is displayed.

To resolve this problem, you will need to replace the sensor.

Follow these steps:

1. First, disconnect the power to the refrigerator to ensure safety and prevent any electrical accidents.

Make sure your hands are dry and clean before working on the appliance.

2. Locate the sensor in the freezer compartment.

It is usually positioned near the back wall or on the ceiling of the freezer.

Remove any covers or panels necessary to access the sensor.

3. Carefully detach the wiring connected to the sensor.

Take note of the sensor’s orientation and how it is secured in place.

4. Install the new sensor in the same position and orientation as the old one.

Ensure that it is securely in place and reconnect the wiring.

5. Once the new sensor is installed, reconnect the power to the refrigerator and monitor its performance.

Verify that the E2 error is no longer displayed and the sensor is functioning properly.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با ما تماس بگیرید یا فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم. ما تلاش می کنیم در 24 روز در روزهای کاری به تمام سوالات پاسخ دهیم.

    X