برای رفع این ایراد در کوتاهترین زمان و در منزل شما می‌توانید

با ما تماس بگیرید

پیام – در یخچال ویرپول (Whirlpool)

در صورتی که دمای فریزر یخچال ویرپول بیشتر از 11- درجه سانتیگراد باشد و احتمالاً مشکل از فن کمپرسور یا خود کمپرسور ناشی می‌شود، یخچال ممکن است پیام “-” را نمایش دهد.

این پیام معمولاً به معنای خطا یا اشکال در کمپرسور یا فن آن است.

فن کمپرسور در یخچال وظیفه‌ی خنک کردن کمپرسور را بر عهده دارد و به منظور تخلیه حرارت ایجاد شده توسط کمپرسور استفاده می‌شود.

اگر فن کمپرسور خراب شود یا با مشکل مواجه شود، تخلیه حرارت به درستی انجام نمی‌شود و دمای فریزر افزایش می‌یابد که منجر به نمایش پیام “-” خواهد شد.

برای حل این مشکل، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

1. در ابتدا، مطمئن شوید که فن کمپرسور درست عمل می‌کند.

بررسی کنید که آیا فن روشن است و به درستی چرخش می‌کند. در صورتی که فن نیاز به تعمیر دارد، می‌توانید آن را تعمیر کنید یا به یک تعمیرکار مجاز مراجعه کنید.

2. اگر فن کمپرسور به درستی عمل می‌کند و دمای فریزر همچنان بیشتر از حد مجاز است، احتمالاً مشکل از خود کمپرسور ناشی می‌شود.

در این صورت، بهتر است با تعمیرکار مجاز یا خدمات پس از فروش تماس بگیرید. آن‌ها می‌توانند کمپرسور را بررسی و تعمیر یا تعویض کنند.

If the temperature of your Whirpool refrigerator’s freezer exceeds -11 degrees Celsius and there is likely an issue with the compressor fan or the compressor itself, it may display the “-” error message.

This message typically indicates an error or malfunction related to the compressor fan or the compressor.

The compressor fan in the refrigerator is responsible for cooling the compressor and dissipating the heat generated by it.

If the compressor fan becomes faulty or encounters a problem, heat dissipation is disrupted, resulting in an increase in the freezer’s temperature and triggering the display of the “-” error message.

To resolve this issue, you can take the following steps:

1. First, ensure that the compressor fan is functioning properly.

Check if the fan is turned on and rotating correctly. If the fan requires repair, you can attempt to fix it yourself or seek assistance from an authorized technician.

2. If the compressor fan is working correctly, but the freezer temperature continues to exceed the permissible limit, it is likely that the issue lies with the compressor itself.

In this case, it is recommended to contact an authorized technician or the after-sales service.

They can examine the compressor and perform necessary repairs or replacements.emperature , #FanIssue , #RefrigeratorRepair

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

با ما تماس بگیرید یا فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم. ما تلاش می کنیم در 24 روز در روزهای کاری به تمام سوالات پاسخ دهیم.

    X